Οι Νομικές Συμβουλευτικές μας Υπηρεσίες περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών για την νομική ενημέρωση –πληροφόρηση και συμβουλή σας.

Σας ενημερώνουμε για τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Σας συμβουλεύουμε για την καλύτερη διευθέτηση της υπόθεσής σας, δικαστικά ή εξωδικαστικά. 

Σας παραπέμπουμε σε αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες, Οργανισμούς ή σε εξειδικευμένους επιστήμονες (ψυχολόγους, οικογενειακούς συμβούλους κ.ο.κ), εφόσον μας το ζητήσετε.

Ενδεικτικά, κάποιοι τομείς Δικαίου στους οποίους παρέχεται νομική συμβουλευτική:

1)      ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ :

-          Γάμος

-          Συζυγικός βίος

-          Διάσταση

-          Διαζύγιο

-          Επιμέλεια τέκνου

-          Γονική Μέριμνα τέκνου

-          Επικοινωνία τέκνου

-          Διατροφή τέκνου  

-          Διατροφή συζύγου (διάσταση, διαζύγιο, χηρεία)

-          Οικογενειακή Στέγη

-          Κοινοκτημοσύνη

-          Περιουσιακή αυτοτέλεια των συζύγων

-          Συμμετοχή στα αποκτήματα

-          Σχέσεις γονέων και τέκνων

-          Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους

-          Συγγένεια (αναγνώριση πατρότητας τέκνου, εκούσια αναγνώριση πατρότητας τέκνου, προσβολή πατρότητας τέκνου κα)

-          Σύμφωνο Συμβίωσης

-          Υιοθεσία

-          Επιτροπεία ανηλίκου

-          Αναδοχή ανηλίκου

-          Δικαστική συμπαράσταση ενηλίκου

2)       ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (αστικά σωματεία, ένωση προσώπων μη αποτελούσα σωματείο, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μ.Κ.Ο κα)

3)      ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (αγοραπωλησίες κινητών και ακινήτων, μισθώσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, σύμβαση έργου, εταιρία, μεσιτεία, αδικοπραξία κα)  

4)      ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (δικαιώματα πνευματικών δημιουργών στο έργο τους κα)

5)      ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (αγορά ακινήτου στην Ελλάδα κα)  

6)      ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ @ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (προσφυγή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, αίτηση άδειας γνωστοποίησης τήρησης αρχείου κα)     

 

H νομική συμβουλευτική παρέχεται σε προσωπικό ή σε τηλεφωνικό ραντεβού. Η μέγιστη διάρκεια μίας συμβουλευτικής συνεδρίας σε προσωπικό ραντεβού συνήθως κυμαίνεται στα 60 -75 λεπτά. Η τηλεφωνική συνδιάλεξη έχει διάρκεια έως 60 λεπτά και μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας (και Σαββατοκύριακο) κατόπιν προηγούμενης συννενόησης.   

Σε θέματα γάμου-διάστασης-διαζυγίου η νομική συμβουλευτική παρέχεται καταρχάς σε ατομικό επίπεδο και μετά σε οικογενειακό πλαίσιο, εφόσον υπάρχει ανάλογο αίτημα.

Μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 2103222606, 6977892649 για περισσότερες πληροφορίες.