Το Γραφείο ειδικεύεται στους κάτωθι τομείς Δικαίου:

 

1) ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Οικογενειακό Δίκαιο,  Κληρονομικό Δίκαιο,  Εμπράγματο  Δίκαιο- Αγοραπωλησίες ακινήτων,  Προσβολή προσωπικότητας,  Αστικές εταιρίες- σωματεία, Μισθώσεις Κατοικίας-Εμπορικές,  Διαταγές πληρωμής,)

 

2) ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

3) ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Σύσταση εταιριών, Κατοχύρωση και προστασία Εμπορικών Σημάτων και Ευρεσιτεχνιών κ.α )

 

4) ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 

5) ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

 

6) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

7) ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

 

8) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (Κώδικες δεοντολογίας, Μνημόνια Συνεργασίας, Πρωτόκολλα Συνεργασίας, Συμβάσεις, Καταστατικά, κα)